Ocena brak

Obraz martyrologii młodzieży polskiej w Dziadach cz.III

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

W Dziadach cz.III obraz młodzieży polskiej ukazują:

1.Przedmowa poety

2.Opowiadanie Sobolewskiego

3.Historia Cichowskiego

4. Postać Rollinsonowej i jej syna

Ad1.

W przedmowie poeta opisuje uporczywą wyyrwałość narodu polskiego, którą porównuje do wytrwałości chrześcijan podczas prześladowania. Żródło tych prześladowań upatruje w złych przeczuciach osób rządzących, które przeczuwają odradzanie nękanego państwa.Innym żródłem jest dojście do władzy senatora Nowosilcowa, którego celem było zniszczenie narodowości polskiej.Mickiewicz krytycznie ustosunkowuje się do metod śledczych oraz do sądownictwa.Na koniec Mickiewicz stara się zostawić narodowi pamiątkę z historii swego kraju.

Ad.2

Jan Sobolewski jest jednym z więżniów, który wyjeżdża do miasta na przesłuchanie.

Po drodze spotyka transport skazańców na Sybir.Pośród nich rozpoznaje swojego dawnego przyjaciela Janczewskiego.Więzienie zniszczyło jego twarz, lecz w jego postawie widać było pewną szlachetność i dumę.Pobyt w więzieniu wyrobił w nim także męskość i odwagę, której dał przykład krzycząc:

Jeszcze Polska nie zginęła”.Sobolewski opisuje także 10-letniego chłopca, który nie może udżwignąć ciężkich kajdan.Innym fragmentem jest przedstawienie Wasilewskiego.Upadając na beton ze schodów traci życie.Był człowiekiem wyczerpanym fizycznie.Gdy przewracają się jego zwłoki na mszy obok w kościele odbywa się ofiarowanie.Jego śmierć ma symbolizować ofiarę Chrystusa.

Ad.3

Cichowski był człowiekiem bardzo lubianym przez ludzi i dzieci.Gdy został aresztowany władze rosyjskie zostawiły nad brzegiem Wisły jego ubranie.Uznano go za zaginionego.Dopiero po 2 latach jeden z warszawiaków usłyszał jego nazwisko zza murów belwederu.Pojawiły się plotki , że żyje i jest torturowany.Mówiono, że nie dają mu spać, karmią śledziami, łaskoczą i straszą.Kiedy tortury nie dały rezultatu wypuszczono go.Po wyjściu z więzienia Cichowski był kompletnie zniszczonym człowiekiem.Nie widać było dawnego polotu oraz chęci do życia.Stał się zamknięty w sobie, nie poznaje bliskich.Jego ogromna wiedza i bogaty język zmienił się w „nie wiem, nie powiem”.

Ad.4

Historia Rollinsonowej i jej syna obrazuje okrucieństwo rosyjskich władz podczas prowadzenia śledztwa.Są tak okrutni, że aresztują jedynego żywiciela rodziny.

Gdy przychodzi ona z prośbą by go uwolnić zostaje potraktowana z lekceważeniem.Oprawcy dają jednak nadzieję, która jest przyczyną cierpienia, gdy kobieta dowiaduje się prawdy o śmierci syna.Zostaje zabity na złość zrozpaczonej matce.Wraz z jego śmiercią kończy się cierpienie, ale zaczyna się cierpienie matki, które jednak nie wzbudza litości senatora.

Podobne prace

Do góry