Ocena brak

OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T. Boya-Żeleńskiego

Autor /agf Dodano /09.03.2012

OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T. Boya-Żeleńskiego wyd. w Warszawie 1934; obejmuje artykuły o życiu i twórczości A. Fredry ogł. 1933-34 w „Wiadomościach Lit." (cz. Przy biurku) oraz recenzje z wystawień jego sztukl919-33 (cz. VV teatrze), Obrachunki były zasadniczą polemiką z dotychczasowym (szczególnie XX-wiecznym) sposobem komentowania Fredry, podporządkowującym wartościowanie hist.lit. względom ideowym i interpretującym twórczość pisarza jako apologię sarmatyzmu i obyczaju ziemiańskiego (m. in. polemika z JE. Kucharskim). Bóy trafnie uzasadnił brak podstaw do tego typu interpretacji, a zarazem przeciwstawił się metodom —> „wpływologii", uzależniającym pisarza od inspiracji obcych, wykazując oryginalność i walory czysto lit. kome-diopisarstwa Fredry.

Wyd. komentowane w: T. Żeleński-Boy Pisma, t. 5, oprac, i wstęp H. Markiewicz, W. 1956. 

Andrzej Z. Makowiecki

Podobne prace

Do góry