Ocena brak

Obrabiarki - szlifowanie i gładzenie

Autor /Rowek Dodano /31.01.2012

Szlifierki używane są do precyzyjnego wyrówny­wania i dopasowywania na wymiar obrobionych części. Niektóre z metalowych elementów muszą być hartowane przed końcową obróbką, i szlifowa­nie jest jedynym sposobem poradzenia sobie z tak twardym materiałem.
Proces szlifowania polega na usuwaniu warstwy obrabianego materiału za pomocą obracającej się z dużą prędkością tarczy zawierającej cząstki twar­dego materiału zwanego ścierniwem, przykłado­wo karborundu (węglika krzemu).
Przedmiot o przekroju kołowym obraca się sto­sunkowo powoli, gdy tarcza szlifierki jest doń ostrożnie zbliżana. Tarcza obraca się w przeciwną stronę niż przedmiot z prędkością setek lub nawet tysięcy obrotów na minutę. Przedmioty płaskie są przesuwane pod krawędzią pionowo zamontowa­nej tarczy szlifierski^, bądź pod czołem tarczy zamontowanej poziomo.
Gładzenie (zwane także honowaniem) to wygła­dzanie i nadawanie dokładnych wymiarów otwo­rom, np. otworom cylindrów w bloku silnika. Gładziarka jest obrabiarką o cylindrycznym uchwycie narzędziowym mocowanym do wrzeciona. Wokół zewnętrznej powierzchni uchwytu rozmieszcza się kilka „kamieni" wykonanych z materiału ścierne­go. Do gładzonego otworu wsuwa się powoli obra­cający się uchwyt z kamieniami. Prędkość obroto­wa zależy od tego, ile materiału należy usunąć oraz od typu, ilości oraz rozmiaru kamieni.

Podobne prace

Do góry