Ocena brak

Obozy jako szczególna forma turystyki dla młodzieży.

Autor /ScufadoInonfimbymb Dodano /08.12.2006

W dzisiejszych czasach, w dobie szybkiego postępu techniki, w świecie, w którym wszystko zmienia się i unowocześnia, wśród młodzieży dominują zachowania związane z uczestnictwem w kulturze w formie odbioru środków masowego przekazu. Najpowszechniejszym zachowaniem zarówno w dni powszednie jak i niedzielę jest oglądanie telewizji lub siedzenie przed komputerem. Przez to, młodzi ludzie nie mają dużych szans, aby poznać choć w małym stopniu swój region nie wspominając już o innych miejscach godnych odwiedzenia. Obozy mogą być bardzo dobrą formą turystyki, która pozwoli na realizację różnych celów, a także zwróci uwagę na znaczenie poznania i przeżycia czegoś ciekawego.

Często występującą formą pobytu wypoczynkowego dla młodzieży są właśnie obozy młodzieżowe. Organizatorami ich są: ZHP, SZSP, ZSMS ,ZSMW. Obozy organizowane są w miejscowościach albo na terenach, które umożliwiają odbywanie wycieczek krajoznawczych lub też naukę posługiwania się różnym sprzętem sportowo turystycznym (np.: nauka pływania, nauka żeglowania, jazdy na nartach itp.). Możemy wyróżnić np. obóz wędrowny (zorganizowana forma dłuższych wycieczek turystycznych, które są organizowane dla młodzieży w czasie wakacji, odbywa się on wg. ustalonego programu i trasy zatwierdzonej przez szkolne władze, młodzież zakwaterowana jest w schroniskach turystycznych, szkolnych lub w namiotach), obóz krajoznawczy (interesująca forma obozów, która jest organizowana wg. specjalnego programu, celem tego obozu jest przeprowadzenie w czasie wędrówek opisów krajoznawczych, badań nad środowiskiem geograficznym lub folklorem),obóz etnograficzny, obóz archeologiczny i wiele innych. Obozem mogą być namioty pod gołym niebem, przeznaczone na dłuższy postój lub odpoczynek albo,, forma zbiorowego odpoczynku, szkolenia itp. poza miastem” . Duże znaczenie ma odkrycie, a następnie rozbudzenie i dalsze ukierunkowanie potrzeb młodzieży w dziedzinie działalności turystycznej. Wiele zależy od odpowiedniego wyboru wszechstronnie rozwijającej formy, która przyczyni się nie tylko do wzbogacenia wiedzy o danym rejonie turystycznym, ale także podniesie poziom sprawności i fizycznej wydolności organizmu młodego człowieka.

„Turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia, oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym” ,brzmi definicja turystyki. Obozy to szczególna forma turystyki, ponieważ młody człowiek nie tylko spędza swój wolny czas tak, jak lubi najbardziej, ale także ma osobisty kontakt z naturalnymi , kulturowymi i społecznymi walorami odwiedzanego obszaru. Jak dobrze wszystkim wiadomo, turystyka w bardzo prosty i przyjemny sposób umożliwia poznanie piękna ojczystego kraju, jego historii, kultury, a także osiągnięć społeczno – gospodarczych.

Poprzez pobyt na obozie młodzież ma możliwość poznania nie tylko swojego kraju ale i świata, ponieważ odbywa podróż, dzięki której może spotkać wielu ciekawych ludzi, zobaczyć na własne oczy wspaniałe zabytki, poznać historię innych narodów, obcych kultur, a także podziwiać niezwykłe osobliwości przyrody. Bezpośrednie poznanie ma większą wartość niż opisy w literaturze, telewizyjne relacje, albo też informacje z Internetu. W świadomości młodego człowieka zostają niezatarte i niezapomniane wrażenia.
Uprawiając turystykę, bez względu na to jaka jest to forma, młodzież poszerza swoje horyzonty, podnosi swój poziom wiedzy, a także przyczynia się do wzrostu poziomu wykształcenia. Dzięki podróżom turystycznym ludzie mają możliwość zobaczenia świata, mogą poznać ciekawe zjawiska do tej pory nigdzie nie widziane. Ułatwione jest także korzystanie z dóbr kultury odwiedzanego regionu lub tez wejście w bezpośredni kontakt z ludnością, która dany region zamieszkuje. Obozy jako jedna z form turystyki spełniają wiele pozytywnych funkcji w odniesieniu do młodzieży. Mogą być narzędziem socjalizacji, dzięki nim młodzi ludzie kształtują swoje postawy, jak również pozytywne cechy osobowości. Pobyt na obozie uczy ich zaradności, działania i funkcjonowania w większej grupie, gdzie muszą mieć na uwadze dobro i bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale przede wszystkim innych uczestników. Uprawianie turystyki choćby poprzez obozy to dobry środek kształtowania tych cech charakteru, które w społeczeństwie uznawane są jako bardzo wartościowe.
Obozy są szczególną formą turystyki dla młodych ludzi, ponieważ pozwalają zdobyć wiedzę nie tylko o danym kraju czy regionie, ale także uczą jak żyć w większej grupie, wskazują na cele i wartości jakimi powinien kierować się w życiu młody człowiek. Ponadto pozwalają podnieść poziom sprawności fizycznej organizmu człowieka. Dzięki tej formie turystyki jaką są obozy, młodzież nie spędza swojego wolnego czasu przy komputerze lub przed telewizorem, zatracając powoli poczucie rzeczywistości. Obozy dają szansę młodemu człowiekowi na wykazanie się w wielu sytuacjach, uczą samodzielności i zaradności, dlatego ich rola w turystyce jest bardzo duża i niebywale przydatna w rozwoju młodych ludzi.


Bibliografia:

1.Bar R. Doliński A. Turystyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1987,
Wrocław
2.Gaworecki W. Turystyka, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
3.Kompendium wiedzy o turystyce pod redakcją Grzegorza Gołembskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 2002

/za tą pracę dostałam 4.5/

Do góry