Ocena brak

Obóz warowny

Autor /Lola Dodano /02.11.2012

Teren, na którym wojsko umacniało
się w czasie przerw w działaniach wojennych.

Stosowany
od czasów rzym. (castrum romanum) jako obóz o układzie regularnym, na planie kwadratu, z dwiema, przecinającymi
się pod kątem prostym, osiami (decunianus,
cardó), z czterema znajdującymi się u ich wylotu bramami;
otoczony był fosą i wałem z drewn. palisadą; rzym.
obozy stałe miały mur ceglany umocniony wieżami;
zwyczaj otaczania obozów szańcami przetrwał od czasów
rzym. do XVIII w.

Obozy otoczone wozami noszą
nazwę taborów, stosowane w XV-XVI w. W XVII w.
termin o.w. oznaczał —> twierdzę opasywaną pierścieniem
umocnień, o załodze przewyższającej liczebnie
stan potrzebny do obrony; typ takiego obozu stanowił
czworobok z czterema fortami na narożnikach.

Podobne prace

Do góry