Ocena brak

Obowiązki radnego (gminy, powiatu i województwa)

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Podstawowym obowiązkiem radnego (wg ustawy) jest uczestniczenie w pracach organów samorządu i samorządowych jednostek organizacyjnych (Rady Gminy, Komisji Wewnętrznych Rady).Radny zobowiązany jest utrzymywać więź z mieszkańcami, przyjmować zgłaszane przez nich postulaty, ma organizować spotkania z mieszkańcami.

Podobne prace

Do góry