Ocena brak

Obowiązek przestrzegania i zasady interpretacji umów międzynarodowy - Środki zabezpieczające wykonanie umów

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

  1. w czasach minionych: przysięga, dawanie zakładników, oddanie w zastaw ruchomości lub nieruchomości

  2. w czasach nowszych: okupacja pokojowa części terytorium do czasu wykonania zobowiązań, oddanie w zastaw pewnych źródeł dochodów;

  3. umowy lub deklaracje gwarancyjne

  4. kontrola wykonania umowy, przeprowadzana na zasadzie wzajemności przez same państwa zainteresowane bądź przez organizację międzynarodową;

Podobne prace

Do góry