Ocena brak

Obliczenia statyczne stropu belkowego

Autor /erydaycerge Dodano /18.04.2005

OBLICZENIA STATYCZNE STROPU BELKOWEGO

1.1. PŁYTA STROPOWA

1.1.1. Zestawienie obciążeń na strop.

Rodzaj obciążenia
obc. char.
kN/m2
wsp. obc.
γf
obc. obl.
kN/m2

Płytki ceramiczne gr. 1,4 cm
21,0 x 0,014

Wylewka cementowa gr. 5 cm
21,0 x 0,005

1 x papa izolacyjna

Płyta pilśniowa twarda gr. 3,5 cm
8,0 x 0,035

1 x papa

Płyta żelbetowa gr. 8 cm
25,0 x 0,08
0,29

1,05

0,05

0,28

0,05

2,00
1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1
0,34

1,36

0,06

0,33

1,36

2,20

Obciążenia stałe gk
3,72
-
5,65

Obciążenia zmienne pk

6,00
1,2
7,20

RAZEM: qk = g + pk
9,72
-
12,85

Obciążenia przypadające na 1m2 płyty:

Charakterystyczne: gk = 3,72 kN/m2 pk = 6,0 kN/m2 qk = 9,72 kN/m2

Obliczeniowe: go = 5,65 kN/m2 po = 7,20 kN/m2 qo = 12,85 kN/m2


1.2 Belka stropowa.
1.2.1. Wstępne dobranie przekroju belki.
B = 29 m lż = 5.8 m lpl = 2 m
lo = lż lo = 5.8 m
los = 1,025 • 5.8 m = 5,94 m
h = 1/15 • los = 396 mm
h = 1/20 • los = 297 mm
przyjęto wstępnie IPE 300 o parametrach:
Wx = 557 cm3 g = 7,1 mm
Ix = 8360 cm4 r = 15 mm
h = 300 mm
s = 150 mm
t = 10,7 mm
gkcż = 9,81 m/s2 • 42,2 kg/m = 0,41 kN/m
gcż = 1,1 • 0,41 = 0,45 kN/m
1.2.2. Zestawienie obciążeń na 1 mb belki.
stałe: gkż = lpl • gk = 2 • 3,72 = 7,44 kN/m
gż = lpl • go = 2 • 5,65 = 11,3 kN/m

zmienne: pkż = lpl • pk = 2 • 6,0 = 12,0 kN/m
pż = lpl • po = 2 • 7,20 = 14,4 kN/m

całkowite: qkż = gkż + pkż + gkcż = 20 kN/m
qż = gż + pż + 1,1 • gkcż = 26,31 kN/m
1.2.3. Obliczenia statyczne i wymiarowanie belki.
Stal St3S fd = 215 MPa
lo = 5,8 m los = 5,94 m qż = 26,31 kN/m
Moment zginający i siła tnąca w belce:


Określenie klasy przekroju IPE:

- z uwagi na proporcje pasa (b/t):

- z uwagi na proporcję środnika (b/t):
Przekrój spełnia warunki klasy 1.

Nośność obliczeniowa przekroju klasy 1:

αp = 1,07 wg zał. 4
MR = αp • Wx • fd = 128,13 kNm
ØL = 1 Płyta stropowa zabezpiecza belki przed zwichrzeniem.

Nośność obliczeniowa przekroju na ścinanie:
klasa przy ścinaniu:
h/g = 42,25 < 70 ε1 = 70 klasa 1, øpv = 1
Av = h • g = 21,30 cm2

warunek:
VR = 0,58 • øpv • Av • fd = 265,61 kN

Sprawdzenie SGU belki stropowej:
E = 205 GPa lo = 5.8 m qkż = 20 kN/m
fdop = los/250 = 23,76 mm

warunek spełniony.

1.2.4. Zaprojektowanie oparcia na murze.
los = 5,94 m RA = Vo Ra = 78,14 kN - reakcja podporowa
stal St3S fd = 175 MPa
Długość oparcia na murze:
do = 150 mm + h/3 = 250 mm
s = 150 mm przyjęto do = 160 mm
Fd1 = s • do = 240 cm2
Naprężenie na powierzchni docisku:

Konstrukcja ścian: mur z cegły o wytrzymałości średniej 10 MPa na zaprawie marki 5.
Rmk = 2,3 MPa wytrzymałość muru na ściskanie (charakterystyczna)
γm = 1,5
Rm = Rmk/1,5 Rm = 1,53 MPa wytrzymałość muru na ściskanie (obliczeniowa)
bo < 2s 2s = 300 mm szerokość blachy podporowej
bo = 280

Podobne prace

Do góry