Ocena brak

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult.

Autor /agf Dodano /09.03.2012

OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult., wyd. nieregularnie w Warszawie od lutego do czerwca 1936; red. i wydawca M. Markowski, właśc. pracami red. kierował M. Bibrowski przy współpracy J. Burgina. Pismo radykalizującej, antyfaszyst. inteligencji zbliżonej do KPP i lewicy PPS, gł. środowisk skupiających się wokół A. Struga, T. Duracza i W. Wasilewskiej (nazwa nawiązywała do tytułu jej głośnej powieści reportażowej); związane było z organizacją Czerwona Pomoc w Polsce, należącą do Międzynar. Organizacji Pomocy Rewolucjonistom (MOPR), poświęcało dużo uwagi idei frontu lud. we Francji, w Hiszpanii i w Polsce (m in. druk materiałów ze Zjazdu Pracowników Kultury we Lwowie 1936). Wśród materiałów lit. autorecenzje Nałkowskiej, A. Rudnickiego, H. Boguszewskiej, J. Kornackiego, dwugłos redakcji i M. Dąbrowskiej o odpowiedzialności społ. pisarza, ponadto przedruki szkiców W. Nałkowskiego, publikacje J. Broniewskiej, W. Broniewskiego, L. Chwistka, 11. Dembińskiego, S.R. Dobrowolskiego, S. Dubois, J. Hochfelda, G. Jareckiej, A. Kowalskiej, L. Kruczkowskiego, J. N. Millera, S. Ossowskiego, W. Rogowicza, W. Rzymowskiego, W. Słobodnika, W. Spasowskiego, E. Szemplińskiej, L. Szenwalda, E. Szymańskiego, J. Wita, A. Wolicy, S. Zahorskiej, E. Zegadłowicza; wypowiedzi pisarzy zagr., m. in. R. Rollanda, L. Aragona, U. Sinclaira. Wyd. w wysokim nakładzie, sięgającym 25 tys. egz., po licznych konfiskatach i interwencjach cenzury zamknięte przez władze.

OLP VI1 (T. Bujnicki, M. Stępień); „O D." 1936, oprac. M. Puchalska i J. Kądziela, Wr. 1953; m. bibrowski Wrota do teraźniejszości, „Mies. Lit." 1967 nr 5; k. koźniewski Test na faszyzm i socjalizm, w: Historia co tydzień, t. 1, W. 1976. 

Marian Stępień

Do góry