Ocena brak

Objawy zatrucia i leczenie

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Objawy zatrucia środkami analgezji przewodowej wynikają przeważnie z przedawkowania leku. Mogą być następstwem podania zwykłej dawki środka do tkanek bogato unaczy-nionych, skąd absorpcja do krwiobiegu odbywa się bardzo szybko, lub przypadkowego wstrzyknięcia do żyły. Podanie środka analgetycznego o dużym stężeniu do drzewa tchawiczo-oskrzelowego, cewki moczowej, gardła i krocza powoduje natychmiastowe wchłanianie i wzrost stężenia leku do poziomu toksycznego.

Objawy toksyczne dotyczą głównie o.u.n. i krążenia. Po silnej premedykacji mogą być jedynymi objawami ubocznymi, wystąpić niespodziewanie i tak szybko, że niewłaściwe i zbyt powolne postępowanie lecznicze doprowadzić może do ostrej niewydolności oddychania i krążenia kończącej się śmiercią. Niektóre stany kliniczne, jak niewydolność krążenia i wstrząs, zwiększają toksyczność w następstwie centralizacji krążenia i kwasicy.

Objawy zatrucia występują zwykle w 2 fazach. W pierwszej dochodzi do pobudzenia kory mózgu. Chory w tym okresie jest niespokojny, zdezorientowany, jego mowa staje się bełkotliwa, odczuwa drętwienie języka, w końcowej fazie występują drgawki. Pobudzenie rdzenia przedłużonego dotyczy ośrodka naczynio-ruchowego; w wyniku tego pobudzenia następuje podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi i wzrost częstości tętna, oraz ośrodka oddechowego, co powoduje wzrost częstości oddychania i zaburzenia rytmu oddechowego. Pobudzenie ośrodka wymiotnego wywołuje nudności i wymioty.

Druga faza charakteryzuje się depresją kory mózgu, która prowadzi do utraty przytomności. W depresji rdzenia przedłużonego występuje nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, gwałtowne przyśpieszenie lub zwolnienie czynności serca, zanik tętna - utrata przytomności i śmierć. W 

 

Podobne prace

Do góry