Ocena brak

Objawy konwersyjne

Autor /bysiek Dodano /08.01.2013

objawy konwersyjne; należą do za­burzeń z kręgu -> objawów histerycz­nych i polegają na psychogennych zaburzeniach ruchu i czucia. Do o. k. należą: porażenia lub niedowła­dy kończyn, -> astazja, -> abazja, bezgłos histeryczny (afonia). drżenia kończyn, histeryczne napady drgaw­kowe, łuk histeryczny, zaburzenia czucia skórnego, niedowidzenie i śle­pota, niedosłyszenie i głuchota psy­chogenna, parestezja i bóle histerycz­ne. Mnogość i różnorodność o. k. oraz ich podobieństwo do różnych chorób organicznych wymagają wnik­liwego różnicowania.

Podobne prace

Do góry