Ocena brak

Objawy kliniczne zablokowań czynnościowych stawów kręgosłupa

Autor /endriu Dodano /19.12.2012

W badaniu lekarskim o rozpoznaniu zablokowania stawu decyduje stwierdzenie, za pomocą dłoni lekarza, przy użyciu specyficznej dla każdego stawu techniki badania palpacyjnego, ograniczenia gry stawowej (czyli opisanego już upośledzenia ślizgu powierzchni stawowych biernie przesuwanych względem siebie). Pomocne jest też stwierdzenie zaburzeń odruchowych w tkankach miękkich, związanych z zablokowanym segmentem.

Jakjuż wspomniałem, umiejętność takiego badaniajest najtrudniejszym elementem w całej medycynie manualnej. Jest zarazem momentem warunkującym świadome, ukierunkowane postępowanie diagnostyczne lekarza. Daje też możliwość oceny prawidłowości i rezultatu wykonanego zabiegu, co zasadniczo odróżnia specjalistyczne działanie lekarskie od wykonywanych na zasadzie „udało się" czy „chrupnęło" tzw. nastawiań, wykonywanych przez kręgarzy lub niekompetentny personel medyczny.

Oprócz zaburzenia gry stawowej u chorych stwierdza się następujące objawy odruchowe w obrębie danego segmentu lub segmentów sąsiadujących z zablokowanym stawem:

• usztywnienie lub przymusowe ustawienie kręgosłupa lub głowy,

• przeczulicę skórną (nadwrażliwość na przechłodzenie, dotyk lub wilgoć),

• bolesne przykurcze całych mięśni lub poszczególnych włókien w segmentach zablokowania,

• bolesne punkty uciskowe Okostnowe,

• bolesne zgrubienia tkanki łącznej podskórnej,

• bolesne przykurcze więzadeł,

• zgrubienie fałdu skórnego na poziomie zablokowania (tzw. fałd Kiblera),

• wzmożony dermografizm, zmiana potliwości, oporności

i gry naczyniowej (zaczerwienienie lub bledniecie skóry),

• zaburzenia ze strony narządów wewnętrznych lub narządów zmysłów.

Powyższe objawy są zmienne, mogą występować okresowo z różnym natężeniem, natomiast zaburzenie gry stawowej jest zawsze stałym i niezmiennym objawem zablokowania.

Pomijając dotkliwe dolegliwości bólowe, zablokowania nie byłyby życiowym problemem, gdyby nie skutki, które wywołują w przypadku długotrwałego oddziaływania w zablokowanym stawie ijego sąsiedztwie, w innych odcinkach kręgosłupa, a nawet narządach wewnętrznych i narządach zmysłów.

W wyniku przewlekłych zablokowań może dochodzić do:

• przeciążenia i zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego w danym segmencie,

• zaburzeń odżywczych i w ich następstwie zmian zwyrodnieniowych w zablokowanym stawie,

• wyrównawczej nadmiernej ruchomości sąsiadujących segmentów i tym samym przeciążenia stawów i krążków międzykręgowych sąsiadujących ze stawem zablokowanym,

• zaburzenia ruchomości całego odcinka kręgosłupa z przykurczami i bolesnym napięciem mięśni przykręgosłupowych,

• wywoływania odruchowych dolegliwości w innych narządach, np. bólów głowy, zaburzeń równowagi, zaburzeń słuchowych i wzrokowych, częstoskurczu napadowego, bólów okołosercowych, zaburzeń miesiączkowania,

• wytwarzania się nieprawidłowych stereotypów ruchowych wtórnie przeciążających aparat więzadłowo-torebkowo-stawowy i mięśnie.

Należy więc podkreślić przyczynową rolę długotrwałych zablokowań w powstawaniu zmian zwyrodnieniowych wszystkich elementów segmentu ruchowego kręgosłupa - stawów między wyrostkowych, trzonów kręgów i krążków międzykręgowych.

Aby całe to zagadnienie nie było zbyt proste, należy wspomnieć, że zablokowania nie tylko mogą być pierwotną przyczyną dyskopatii, lecz i odwrotnie, często jej towarzyszą lub sąjej skutkiem, zarówno na tym samym poziomie, jak i w segmentach sąsiadujących. Bardzo trudno wtedy odróżnić, czy objawy i dolegliwości pochodzą z uszkodzonego krążka międzykręgowego, czy bardziej z zablokowanego stawu. Bywa, że uszkodzenie dysku ulega zaleczeniu, konflikt dyskowo-korzeniowy się cofa, a bóle pozostają, powodowane utrzymującym się zablokowaniem. Często też bodźce płynące z zablokowanego stawu potęgują odczuwanie dolegliwości ze współistniejącego uszkodzenia dysku, i odwrotnie - na zasadzie błędnego koła. Ta współzależność tłumaczy ulgę, jaką czasem chorzy z niewątpliwym uszkodzeniem krążka międzykręgowego odczuwają po zabiegu manualnym uruchamiającym zablokowanie, mylnie tłumacząc tojako „nastawienie wypadniętego dysku".

Podobne prace

Do góry