Ocena brak

Objawy ciąży

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Zwykle uważa się niewystąpienie miesiączki wr przewidzianym terminie za najwcześniejszy objaw ciąży. Często obserwuje się jeszcze powiększenie piersi, stają się one tkliwe, zwłaszcza brodawki. Niekiedy jednak miesiączka może opóźnić się lub zatrzymać z innych przyczyn, np. wstrząsu psychicznego, zmiany klimatu lub utajonych chorób. We wczesnej ciąży może wystąpić skąpsze lub opóźnione krwawienie. Do wczesnych objawów ciąży zaliczamy jeszcze tzw. poranną chorobę, to znaczy nudności, czasem prowadzące nawet do wymiotów, brak apetytu oraz zmiany w ogólnym samopoczuciu. Wystąpienie podanych objawów powinno skłonić kobietę do zasięgnięcia porady lekarskiej.

Wraz z rozwojem ciąży powiększa się macica i w drugim miesiącu osiąga wielkość pomarańczy; wówczas z dużym prawdopodobieństwem może być rozpoznana przez lekarza. Ciążę rozpoznaje się również przez badanie moczu na obecność hormonów gonadotropowych. Próby wykonuje się na myszkach lub królikach albo w probówce.    , , y/S(\ I

Dodatkowym objawem występującym wyraźnie po 2 miesiącach jest obecność siary w sutkach. Wydostaje się ona przy ucisku brodawki w postaci żółtawej kropelki.

Kobieta powinna jak najwcześniej wiedzieć, że jest w ciąży, w ce-lu‘bardziej ostrożnego zachowania ślę® stworzenia jak najlepszych warunków dla rozwijającego się dziecka, przede wszystkim przez izolację ujemnych wpływów środowiskaffiuiikanie emocjffl kontaktii z chemikaliami, noszenia ciężarów, biegania, ograniczenie stos:i|§-ków; powinna zacząć przyjmować witaminy i mikroelementy, stosować dietę bogatą W białkom witaminy. Koriióczna jeśt wizyta U lekarza rejonowego w celtl potwierdzenfa ciąży i wykonania badań laboratoryjnych.

Rozwój ciąży może być dokładnie kontrolowany dzięki badaniom laboratoryjnym, głównie biochemicznym, wykonywanym pbczątkowo co miesiąc, od połowy ciąży co 3 tygodnie, a w ostatnich 6 tygodniach co 1—2 tygodnie, przy chorobach nerek zaś badanie moczu należy przeprowadzać co tydzień. Na początku ciąży należy określić grupę krwi, morfologię krwflwykonać badanie ogólne moczu oraz kry# na odczyjtWąssermana (WR).odczyn na czystość pochwy i rozmaz z pochwy w kierunku wykrycia komórek nowotworowych. Badanie rtg klatki piersiowej powinno być wykonane tylko wtedyllgdy lekarz uzna je za wskazane.

Obecnie pewne nieprawidłowości w rozwoju ciąży mogą być roZi poznane za pomocą ultrasonografii’ (USG). Może również zaistnieć potrzeba wykonania badań specjalnych, w celu skontrolowana funk-cji pewnych narządów czy układów: np.-^eimpóprzedHio: kobieta rodziła duże płody — badanie krzywej cukru; w przypadkach nieudanych poprzednich Ciąż przeprowadza się wiele badań zarówno u matki, jak i u ojca. Ciężarna musi uświadomić sobie, że dzieckó jest wspólnym dziełem mężczylftyH kobiety— dlatego też ojca nie można wyłączyć z opieki przedporodowej.

 

Podobne prace

Do góry