Ocena brak

OBJAWIENIE

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OBJAWIENIE gr. apokdlypsis; łc. revelatio; ang. revelation; fr. revelation; nm. Offenbarung

teol. W religii chrześcijańskiej: nadprzy­rodzone, osobowe i zbawcze ujawnianie się Boga człowiekowi w historii, przede wszy­stkim w Jezusie Chrystusie, mające chara­kter wydarzenia oraz dialogu nawiązanego przez Boga z człowiekiem w toku dziejów.

Tak zwane objawienie natural­ne — odsłonięcie się Boga przez sam fakt stworzenia bytu skończonego. W świetle stworzenia Bóg może być poznawany tyl­ko przez analogię do bytu skończonego, przez negację jego atiybutów i przez wnio­skowanie pośredrue, pozostając nadal taje­mnicą. Objawienie naturalne ukazuje nam rzeczywistość Boga jedynie jako pytanie, a nie jako odpowiedź.

—> Filozofia chrześcijańska starała się re­alizować własny postulat niesprzeczności i wzajemnego dopdhiiania się rozwiązań czysto rozumowych z danymi Objawienia.

Podobne prace

Do góry