Ocena brak

OBIEKTYWNOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

OBIEKTYWNOŚĆ (nłc. obiectivus = od­noszący się do przedmiotu) nłc. obiectivitas; ang. objectivity; fr. objectivite; nm. Objektivitat

  1. metaf. Cecha tego, co należy do rze­czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od świadomości; inaczej: przedmiotowość.

  2. t. pozn. Charakter poznania polegają­cy na tym, że jest ono w ujmowaniu rze­czywistości niezależne od tego, kto i w ja­kich okolicznościach uznaje dany sąd o po­znawanym przedmiocie.

  3. pot. Bezstronność.

Podobne prace

Do góry