Ocena brak

Obiekty z listy UNESCO w Polsce

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /31.01.2005

MALBORK - ( obiekt kultowy, wpisany na Listę w 1997 r. ). Jedna z największych warowni krzyżackich z XII w., rozbudowany w XIV w. Klasyczny przykład architektury obronna - rezydencjonalnej. Wielki kompleks zamkowy obejmuje Zamek Wysoki, dawne przedzanicze przekształcone w zamek Średni i wielkim Reflektorem, Pałac Wielkiego Mistrza oraz Zamek niski ze zbrojownia i lirycznymi bramami. Zbiory Muzeum Zamkowego obejmują archeologię, historię, oryginalną kolekcję bursztynów i broni rycerskiej.
ZESPÓŁ STAROMIEJSKI TORUNIA ( obiekt kulturow, wpisany na Listę w 1997 r. ). Zabytkowy zespół Starego Miasta i Nowego Miasta oraz ruiny zamku krzyżackiego stanowią jeden z najcenniejszych zespołów średniowiecznej architektury. Gotyckie zabytki - kościoły św. J. Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty, NMP i św. Jakuba; zachowane dolne partie oraz wieża zamku krzyżackiego zburzonego w 1454 r., ocalały fragment murów miejskich ( m.in. Krzywa Wieża ) z bramami, Rynek Staromiejski z gotyckim ratuszem; kamienica pod Gwiazdą z końca VII w. z ozdobną barokową fasadą -miejsce urodzenia w 147 r. MikoŁaja Kopernika.
PUSZCZA BIAŁOWIESKA - ( obiekt naturalny, wipisany na Listę w 1979 i 1992 r., leżący na granicach Polski i Białorusi ). Głównym powodem wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Światowego Dziedzictwa był fakt, że jest to największy w tej częsci Europy naturalny drzewostan z fauną i florą. Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery.
"STARE MIASTO" W WARSZAWIE - ( obiekt kulturowy wpisany na Listę w 1980r. ) Specyfiką Warszawy jest to, iż zniszczony w prawie 90 % w II wś, zostały po roku 1945 z ogromnym pietyzmem odbudowane ( na ogół z zachwaniem ocalałych elementów - piwnic, fragmentów murów, portali - a niektóre nawet zrekonstruowane ). Zamek Królewski ( na miejscu drewnianego grodu książęcego ) wznoszony w wielu etapach od poł. XIV w. Spalony w 1939 r.,wysadzony w powietrze przez hitlerowców w 1944 r. obdudowany w latach 1971 - 1984 według projektu J. Błogusławskiego. Bazylika Architekturalna Ścięcia Św. Jana Chrzciciela z pocz. XIV w., odbudowana w latach 1947 - 1956. Poaugustański zespół klasztorny z kościołem św Marcina, fundamenty w 1356 r. Mury Starego Miasata wznoszone od połowy XIV w. w wielu etapach, między innymi obwód zewnętrzny w 2 poł XV w., barbakan ( 1548 ), częsciowo rozebrane i zabudowane w XVII i XIX w., odsłonięte i zrekonstruaowane 1936 - 1939 i 1952 - 1956. Kamienice na Rynku Starego Miasta i przyległych ulicach ( XIV - XVI w. ), wielokrotnie rozbudowane i nadbudowane, po zniszczeniu w 1944 r. odbudowane w latach 1947 - 1955 z uwzględnieniem zachowanych elementów, jak gotyckie piwnice, renesansowe i manierystyczne fasady, gotyckie, manierystyczne i barokowe portale.
PARK MUŻAKOWSKI W ŁĘKNICY ( lubuskie ) - ( Park Hermanna Van Puchlera w Bad Muskau, Niemcy ).

Podobne prace

Do góry