Ocena brak

Obiekty krajoznawcze w Polsce na tle historii

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /05.08.2005

"Lista Pomników Historii" Polski zawierają najciekawsze i najbardziej cenne zabytki przeszłości. Lista zostałą po raz pierwszy
podpisana przez Prezydenta Przeczpospolitej w 1995 r., następnieuzupełniona. Na liście Polskich Pomników Historii, uznanaych za szczególnie wartościowe dla kultury, znajduje się obecnie 30 obiektów:
1. Frombork - zespół katedralny
2. Gdańsk - miasto w zasięgu obwarowań XVIIw.
3. Gdańsk - pole bitwy na Westerplatte
4. Kamień Pomorski - zespół katerdalny [ Dz.U.z 2005r. nr 167 poz. 1401]
5. Malbork - zespół zamku krzyżackiego
6. Chełmno - Stare Miasto
7. Toruń - Stare i Nowe Miasto
8. Biskupin - rezerwat archeologiczny
9. Gniezno - katedra p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
10. Warszawa - historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
11. Łęknica - Park Mużakowski
12. Legnickie Pole - podbenedyński zespół klasztorowy
13. Wrocław - zespół historycznego centrum
14. Wrocław - Hala Stulecia
15. Kaziemierz Dolny
16. Zamość - historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XX w.
17. Krzemionki - kopalnie krzemienia z okresu neolitu
18. Częstochowa - Jasna Góra - zespół klasztorny oo. paulinów
19. Krzeszów - opactwo cystersów
20. Srebrna Góra - Twierdza Srebrnogórska
21. Tarnowskie Góry - podziemia zabytkowej kopalni rud srebrnonośnych oraz sztolnia "Czarnego Pstrąga"
22. Racłąwice - teren historycznej "Bitwy Racławickiej"
23. Leżajski Klasztor Olców Benydyktynów
24. Łańcut - zamlinowo-parkowy
25. Kraków - historyczny zepół miasta
26. Wieliczka - Kopalnia Soli
27. Bochnia - Kopalnia Soli
28. Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespól manierystycznego parku pielgrzymkowego
29. Góa św Anny - komponowany krajobraz kultowo-przyrodniczy
30. Ostrów Rednicki - wyspa

Podobne prace

Do góry