Ocena brak

Obiekt

Autor /Ilia Dodano /05.03.2013

Obiekt - wieloznacznie definiowane określenie często używane w procesie programowania jako:

  • wydzielona jednostka kojarzona z ikoną programu (aplikacje, tekst, arkusze kalkulacyjne), folderu (zbiory obiektowe, pliki), plików danych (informacje, tekst, listy, dźwięk, wideo, in.), urządzeń zewnętrznych komputera (modem, drukarka, ploter, in.);

  • wytypowana przez użytkownika grupa danych podczas wiązania obiektów OLE;

  • samoistne obiekty zawierające kod lub dane w programowaniu zorientowanym obiektowo.

Podobne prace

Do góry