Ocena brak

Obecność oskarżonego tymczasowo aresztowanego przy poszczególnych czynnościach procesowych

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Tymczasowo aresztowany oskarżony ma prawo do nieskrępowanego kontaktu z obrońcą.

W postępowaniu przygotowawczym gdy apelację wniesiono na niekorzyść oskarżonego co do winy albo domagając się wymierzenia lub zaostrzenia kary pozbawienia wolności a oskarżony jest pozbawiony wolności i sąd nie uważa za wskazane zarządzenie doprowadzenia go na rozprawę uznając za wystarczający udział obrońcy. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru sąd ustanawia mu obrońcę z urzędu dla postęp. odwoławczego ( art. 451 §2 in fine ) W rozprawie odwoławczej udział oskarżonego jest z założenia tylko jego uprawnieniem Powinien być zatem powiadomiony o jej terminie ale jego niestawiennictwo nie tamuje toku rozprawy (art. 450§3).

Sąd może uznać jego obecność za obowiązkową (art. 450§2) Jeżeli oskarżony jest pozbawiony wolności sąd może zarządzić sprowadzenia go na rozprawę ( art. 451 § 1) Uczestnicząc w rozprawie głównej oskarżony ( tak ja pozostałe strony) może wypowiadać się w każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, przy czym zachowuje tu prawo repliki ( art. 367) składać na rozprawie wnioski dowodowe ( 167, 368) zadawać pytania osobom przesłuchiwanym ( art. 370) i wypowiadać się w końcowych głosach stron z prawem repliki (art. 407kpk).

Podobne prace

Do góry