Ocena brak

O znaczeniu konsumpcji, czyli konsumpcja i jej funkcje - Funkcje rzeczywiste, systemowe, otoczkowe i pozorne

Autor /ludwi123 Dodano /04.08.2011

Refleksja nad znaczeniem konsumpcji skłania ku zastosowaniu podziału ze względu na spełnianie potrzeb biologicznych i  psychicznych (biopsychicznych34) oraz potrzeb, wypływających z otoczenia (środowiska) jednostki. Można zatem stwierdzić, iż w przypadku pierwszej grupy potrzeb, zadaniem  konsumpcji jest utrzymanie względnie sprawnego  i zdrowego organizmu w wymiarze fizycznym i psychologicznym, natomiast w sferze drugiej grupy potrzeb konsumpcja ma zapewnić dobrą kondycję człowieka w zakresie przestrzeni społecznej. Można zatem powiedzieć,  że „potrzeby są pochodne w stosunku do wymagań procesów  życiowych jednostki, gdyż istotą  życia człowieka są działania w gospodarce, zbiorowościach społecznych, kulturze.

A zatem jedne i drugie potrzeby są wynikiem albo procesów przemiany materii zachodzących w organizmie, albo procesów  życiowych  w systemach środowiskowych”.   Warunkiem istnienia potrzeb i spełnianych przez konsumpcję funkcji, jest świadomość istnienia braków, które mają zaspokoić. Dopiero bowiem poczucie niedosytu stanowi podstawę do poszukiwania sposobów jego nasycenia. Oczywiście to wrażenie braku może przybierać różnorakie formy; mogą być braki faktyczne, wyobrażone czy też nierzeczywiste, istotne jest jednak samo poczucie, że czegoś nie ma.  Zaprezentowane ujęcie tematu zezwala na dalszą kategoryzację funkcji konsumpcji.  I tak, prawdziwe braki, czyli takie, których zaspokojenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w sferze biopsychicznej stanowią zespół potrzeb rzeczywistych.  Do tej kategorii potrzeb przyporządkować można następującą funkcję:

•  funkcja gospodarczo – ekonomiczna.

Kolejna grupa funkcji konsumpcji to funkcje systemowe, czyli takie, których podstawą do działań jest konieczność utrzymania prawidłowej egzystencji człowieka  w systemach środowiskowych. Ta kategoria potrzeb składa się z takich funkcji jak:

•  funkcja społeczna,

•  funkcja kulturowa,

•  funkcja socjalizacyjna,

•  funkcja integrująca.

Ostatnia kategoria funkcji konsumpcji to funkcje otoczkowe. Powstają one na bazie istnienia potrzeb otoczkowych, które z kolei wykształcają się na płaszczyźnie potrzeb rzeczywistych i systemowych. Do wytworzenia potrzeb otoczkowych dochodzi wówczas, gdy „składniki otoczkowe zaczynają górować nad składnikami rzeczywistymi” (czyli np. potrzeba zaspokojenia pragnienia to potrzeba rzeczywista, jednak potrzeba picia napojów ulubionych to już potrzeba otoczkowa). W tej kategorii funkcji umieszczone zostały również potrzeby pozorne, wykształcane poprzez rozwój potrzeb otoczkowych i „nieposiadające składnika rzeczywistego, zaspokajanie prowadzi do regresji czy to systemu biopsychicznego, czy też rozkładu systemów zewnętrznych, w  których jednostka funkcjonuje”. Potrzeby pozorne to np. potrzeba zbytku i luksusu. Tym potrzebom zostały przyporządkowane następujące funkcje konsumpcji:

•  funkcja zabawowo – towarzyska,

•  funkcja nobilitująca,

•  funkcja relaksująca,

•  funkcja transformacyjna,

•  funkcja religijna.

Podobne prace

Do góry