Ocena brak

O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego

Autor /agf Dodano /09.03.2012

O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego, wyd. w Łosku 1583; poświęcone trwającym wówczas wśród braci pol. debatom, czy „prawdziwi chrystyjanie" mogą obejmować urzędy państw, (zwł. sędziowskie), służyć w wojsku, posiadać majątki i korzystać z pracy poddanych. Budny w przedmowie do czytelnika nakreślił przebieg dotychczasowego sporu n.t. stosunku do władzy państw., wypowiadając się przeciwko zwolennikom radykalizmu społ. -w obronie własności, hierarchii społ. i poddaństwa. Zrelacjonował również polemikę w tej kwestii na synodzie w Iwiu 1568 oraz ogłosił niektóre listy. Stąd też jego dzieło, pisane doskonałą polszczyzną, stało się gł. źródłem informacji o ideologii społ.-polit. pierwszego pokolenia pol. arian. Z dzieła Budnego korzystał obficie A. Bruckner, przedrukowując fragmenty w Różnowiercach polskich (1905). Stamtąd trafiły one do Nawracania Judasza S. Żeromskiego, Złotej wolności Z. Kossak-Szczuckiej oraz do Doliny Issy Cz. Miłosza, wszystkim autorom służąc do charakterystyki radykalnych dążeń braci polskich.

Wyd. S. Kot, W. 1932; 700 lat. Wiek XVI. 

Janusz Tazbir

Podobne prace

Do góry