Ocena brak

O czym informuje przebieg linii rozwojowych w kierunku odśrodkowym i dośrodkowym w metodzie proporcji wagowo - wzrostowych (skorelowanych cech)

Autor /Gilbert Dodano /30.08.2011

Przebieg linii rozwojowych w kierunku odśrodkowym ku skrajnym wartościom w kierunku kanałów górnych i dolnych informuje wyraźnie o nieprawidłowym przebiegu rozwoju w sensie kształtowania się proporcji wagowo-wzrostowych. Taki przebieg linii charakteryzuje pogłębienie się dysproporcji między badanymi cechami i w tym sensie wędrowania po kanałach jest zjawiskiem nieprawidłowym.

Natomiast przebieg linii rozwojowych w kierunku dośrodkowym (do kanału środkowego A, A) od kanałów dolnych i górnych informuje o wyrównywaniu nieprawidłowych proporcji wysokości i masy ciała i w tym sensie wędrowania po kanałach jest zjawiskiem z biologicznego punktu widzenia prawidłowym, a w określonych przypadkach wręcz pożądanym.

Podobne prace

Do góry