Ocena brak

NUMINOSUM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NUMINOSUM (łc. numen, -inis = bó­stwo) ang. the numinous; fr. la numineuse; nm. das Numinose

W filozofii religii u R. K. L. Otto: taje­mnicza, sakralna siła, oddziałująca na czło­wieka ambiwalentnie, napawająca go prze­rażeniem i lękiem, a jednocześnie pociągają­ca i zniewalająca. Numinosum objawia się bądź przedmiotowo jako transcendentna rzeczywistość, bądź podmiotowo jako prze­życie, doświadczenie lub odczucie religijne owej rzeczywistości, przy czym zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wy­stępują dwa przeciwstawne sobie elemen­ty: pociągający (fascinosum) i odpychający itremendum). —> Sacrum (1).

Podobne prace

Do góry