Ocena brak

NOYES GEORGE RAPALL

Autor /agf Dodano /09.03.2012

NOYES GEORGE RAPALL, ur. 2 IV 1873, zm. 5 V 1952, slawista amer., tłumacz poezji polskiej. Po doktoracie 1898 (pierwszy w Stanach z zakresu filozofii słow.) prof. University of Southern California w Berkeley; przełożył na język ang. wiele dzieł literatury ros.; za namową S. Ptaszyckiego zwrócił się ku poezji polskiej. Dokonał przekładu prozą Pana Tadeusza Mickiewicza (1917, wznawiany do 1949), był wydawcą i współtłumaczem także in. utworów poety (Konrad Wallenrod and Other Writings 1925), poezji Kochanowskiego (Poems 1928); wraz z żoną Florence przełożył Damy i huzary Fredry (1925), Irydion a Krasińskiego (1927), oraz Meleagra Wyspiańskiego (1933), t.r. wraz z E.M. Clark - Protesilasa i Laodamię; wydał i opatrzył wstępem Anhellego Słowackiego (w przekł. D.P. Radin, 1930), po wojnie zaś - obszerny, opatrzony wnikliwym wstępem wybór przekładów z twórczości Mickiewicza (Poems 1944). Wychował wielu amer. polonistów. Czł. PAU.

J. KRZYŻANOWSKI Amerykański miłośnik poezji polskiej,Ziemia Lub." 1927 nr 239; tenże Polonica angielskie, „Przegl. Współcz." 19301. 33 nr 97; tenże G.R.N. i jego przekład Mickiewicza, ,,Pam. Lit." 1948.

Podobne prace

Do góry