Ocena brak

Noworodek matki chorej na cukrzycę

Autor /reva Dodano /26.06.2014

Cukrzyca ciężarnej stanowi wysokie ryzyko zachorowalności i umieralności okołoporodowej. U podłoża zaburzeń spotykanych u noworodka leży hipergli-kemia u matki z następową hipoglikemia płodu (następstwo wzmożonej produkcji insuliny płodowej, na skutek dużego stężenia glukozy we kiwi). Noworodek matki chorej na cukrzycę ma często cechy makrosomii, z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej podskórnej, zbyt małą głową w stosunku do klatki piersiowej, obfitym owłosieniem głowy, żywoczerwonym zabarwieniem powłok skórnych. Obrazowi temu towarzyszy groźny w skutkach przerost większości narządów wewnętrznych. Now'orodki matek z cukrzycą powikłaną zaburzeniami naczyniowymi częściej rodzą się zbyt małe w stosunku do wieku płodowego (hipotroficzne). Noworodek matki chorej na cukrzycę częściej także narażony jest na wystąpienie różnego rodzaju zaburzeń i nieprawidłowości, jak zespół zaburzeń oddychania, przejściowe tachypnoe noworodków, niewydolność krążenia (kardiomiopatia, niewydolność zastoinowa serca), zaburzenia metaboliczne (hipoglikemia, hipomagnezemia, hipokalcemia), zaburzenia hematologiczne (policytemia) i wrodzone wady rozwojowe (wady serca, układu kostnego, ośrodkowego układu nerwowego, układu moczowego, przewodu pokarmowego). Dzięki poprawie opieki położniczej oraz prawidłowej regulacji gospodarki węglowodanowej u ciężarnych chorujących na cukrzycę obecnie rzadko stwierdza się klasyczny obraz fetopatii cukrzycowej oraz opisane powyżej powikłania. Noworodek matki chorej na cukrzycę wymaga stałej obserwacji i monitorowania stężenia glukozy, Ca i Mg, hemoglobiny oraz hematokrytu. Badania obrazowe wykonywane są w zależności od wskazań (stan kliniczny noworodka, nasilenie i przebieg cukrzycy u matki).

Podobne prace

Do góry