Ocena brak

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI, NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult.

Autor /agf Dodano /09.03.2012

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI —>Rozrywki dla Dzieci". NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult., wyd. we Wrocławiu 1956-57; red. nacz. T. Lutogniewski. Do zmieniającego się zespołu red. należeli wrocł. poloniści i literaci (m. in. T. Mikulski, R. Wołoszyński, Cz. Hernas), sekretarzem był Z. Kubikowski, działem poezji i prozy kierował T. Karpowicz, krytyki lit. - S. Pietraszko. Tytuł nawiązywał do lewicowego czasopisma Iwo w, —> „Sygnały". N.S. towarzyszyły przemianom we wrocł. literaturze, plastyce, teatrze, współpracowały ze znanymi pisarzami w kraju i za granicą (ankieta Pisarze polscy za granicą o literaturze). Po połączeniu z czas. studenckim „Poglądy" przekształcone w tyg. —> „Odra".

J. ALBIN Wrocławskie czasopisma społeczno-kulturalne, w: Panorama kultury współczesnego Wrocławia (zbiór.), Wr. 1970.

Jacek Łukasiewicz

Do góry