Ocena brak

Nowe obowiązki deontologiczne lekarza

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Do 1973 r. do chwili wejścia w życie nowej struktury organizacyjnej służby zdrowia rehabilitacja rozwijała się zgodnie z potrzebami chorych i w głównej mierze zależała od dobrej woli jednostek organizacyjnych służby zdrowia. Obecnie zapewnienie choremu rehabilitacji stało się obowiązkiem.

Deontologia lekarska nakłada na lekarza obowiązek zapobiegania chorobom. Dziś dochodzi do tego obowiązek zapobiegania kalectwu.

Lekarz ma moralny obowiązek zastosowania rehabilitacji, jeżeli zauważy zagrożenie kalectwem. W obecnej strukturze organizacyjnej jej zainicjowanie jest możliwe zarówno w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym. W obu typach lecznictwa lekarz może uzyskać konsultację specjalisty w rehabilitacji albo skierować chorego do regionalnej poradni rehabilitacyjnej. Każdy lekarz powinien

o tym wiedzieć i stosować się do ogólnie przyjętych wskazań.

Lecznictwo ortopedyczne jest we wszystkich swych fazach tak ściśle powiązane z rehabilitacją, że lekarz ortopeda nie może nie znać jej zasad oraz reguł organizacyjnych, i odwrotnie - specjalista w rehabilitacji nie opanuje swego zawodu, jeśli nie przyswoi sobie podstaw ortopedii. W rehabilitacji jako złożonym procesie medyczno-społecz-nym realizuje się zasadę leczenia człowieka, a nie tylko jego choroby.

Rehabilitacja rozszerza i wzbogaca zadania służby zdrowia, wnosząc w nią elementy społeczne.

 

Podobne prace

Do góry