Ocena brak

NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit.

Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012

NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1950-63, red. kolejno przez: P. Hoffmana, J. Putramenta (od lutego 1952), ponownie Hoffmana (od wiosny 1953), W. Woroszylskiego (od grudnia 1956), J. Piórkowskiego (od nru 5 z 1958), S. Żółkiewskiego (od nru 20 z t.r.) i H. Michalskiego (od pocz. 1962). N.K. utworzona jako kontynuacja —» „Kuźnicy" i „Odrodzenia" w celu zespolenia ideowego literatury wokół programu realizmu socjalist. stała się gł. tygodnikiem lit. i zyskała charakter centralnego pisma ideoł. wyrażającego tendencje ówczesnej polityki kulturalnej (od sierpnia 1952 organ ZLP). Adresowana do środowisk twórczych i działaczy kult., skupiała większość pisarzy i koncentrowała się na zasadniczych problemach społ., światopoglądowych i artyst.: przewodziła dyskusjom, prowadziła kampanie ideowo-literackie, dokonywała ogólnych ocen literatury, zajmowała' się organizacją środowiska lit., publikowała dokumenty, referaty, wystąpienia n.t. sytuacji literatury polskiej. W pocz. 1956 N.K. stała się pismem grupowym (w październiku zrezygnowała z firmy ZLP), włączając się do aktualnych dyskusji lit. i społecznych. W latach nast. pozostając przy swej dotychczasowej tematyce, rozszerzyła materiał lit. i informacyjny, przybierając stopniowo formę pisma zwróconego w stronę szerokiej publiczności czytającej. W 1957-60 przyznawała nagrody literackie. W 1963 część zespołu red. weszła'do nowo powstałego tyg. —» „Kultura".

Zbigniew Jarosiński

Do góry