Ocena brak

NOSKOWSKI Witold, pseud. Taper, Testis

Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012

NOSKOWSKI Witold, pseud. Taper, Testis, ur. 10 III 1874 w Warszawie, zm. prawdop. 2 XI 1939 w Poznaniu, publicysta, krytyk teatr., lit. i muzyczny. Syn dziennikarza i literata Władysława, bratanek muzyka Zygmunta, brat malarza Tadeusza (pierwowzór Nosa w —> Weselu), brat cioteczny A. Niemojewskiego; musiał zrezygnować z zamierzonej kariery śpiewaczej z powodu nadmiernej tuszy oraz wady wymowy, a swym zamiłowaniom teatr, dawał wyraz w działalności recenzenckiej. Pracę dziennikarską rozpoczął w Krakowie, był tam współorganizatorem —> Zielonego Balonika i autorem kilku Szopek (ogł. w wyd. wraz z Boyem tomiku Szopka krakowska Zielonego Balonika, Kr. 1912) oraz cyklu Waweli („Życie Pol." 1914). Rezultatem podróży na front belg. (1917) był cykl reportaży Ludzie i armaty (1918). Współpracował z wieloma pismami, najtrwalej z „Czasem" (z-ca nacz. red. 1902-15), „Kurierem Warsz." (1904-14) i „Kurierem Pozn." (1925-39), w którym prowadził odrębny Dział Kultury i Sztuki, obejmujący co dzień pełną kolumnę. Upamiętnił się niezwykłą żywotnością i humorem, głęboką znajomością sztuki i poezji - wspierał recenzjami m. in. J. Lechonia i W. Wojtkiewicza; przyjaźnił się z K.H. Rostworowskim. Aresztowany przez gestapo, uwięziony w Forcie VII i prawdopodobnie rozstrzelany.

PSB 23 (J. Młodziejowski); A. GRZYMAŁA-SIEDLECKI W.N., w: Nie pożegnani, Kr. 1972; R. POLLAK W.N., w: Poznańskie wspominki 1918-39 (zbiór.), Poz. 1973.

Jozefa Bartnicka

Podobne prace

Do góry