Ocena brak

NORMATYWIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NORMATYWIZM normatif= norma­tywny, służący za regułę, z łc. norma = pra­widło) nm. Normativismus

Zapoczątkowany przez H. Kelsena kie­runek w filozofii prawa, który nawiązując do kantyzmu, w kwestii istnienia -> pra­wa (IB) naturalnego i jego mocy obowią­zującej zajmuje stanowisko -^ pozytywizmu (5) prawnego. Za I. Kantem normaty-wizm przyjmuje pierwszeństwo czystego —> rozumu praktycznego przed teoretycz­nym, sferę zaś powinności {—) obowią­zek), do której zalicza aprioryczne normy prawne, przeciwstawia na różnych płasz­czyznach sferze bytu.

Podobne prace

Do góry