Ocena brak

NOOLOGIA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NOOLOGIA (gr. nous = umysł, rozum + logos = słowo, nauka) ang. noology; fr. noologie; nm. Noologie

Termin o rodowodzie XVII-wiecznym, przybierający rozmaite odcienie znacze­niowe, lecz dotyczący zasadniczo, zgod­nie ze swą etymologią, wiedzy o umyśle i jego funkcjach.

  1. Według Ch. A. Crusiusa: tyle, co psy­chologia.

  2. U I. Kanta: racjonalistyczna teoria idei wrodzonych.

  3. Dla W. Hamiltona: nauka o czystym rozumie, przeciwstawna „dianoiologii".

  4. W ujęciu R. Euckena: wiedza o twórczości życiu ducha (Geistesleben) w przeciw­stawieniu do empirycznego życia umysło­wego (Seelenleben).

Do góry