Ocena brak

NOMOTETYCZNY

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NOMOTETYCZNY <gr. nomothetikós = dotyczący prawodawstwa, prawodawczy) ang. nomothetic; fr. nomothetique; nm. nomothetisch

metod. Określenie wprowadzone przez W. Windelbanda, odnoszące się do nauk, które formułują prawa ogólne, w przeciw­stawieniu do nauk —> idiograficznych, jak np. historia, które opisują fakty lub przed­mioty jednostkowe.

Podobne prace

Do góry