Ocena brak

Nogale

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Jest ich 12 gatunków. Zamieszkują Australię, No­wą Gwineę i niektóre wyspy pacyficzne w tym regionie. Nogale nie opiekują się swoimi pisklęta­mi ani nie wysiadują jaj. Źródłem ciepła koniecz­nym do rozwoju zarodków w jajach jest słońce, procesy wulkaniczne a także gnijące części roślin­ne. Nogal hełmiasty z wyspy Celebes przechodzi z żerowisk 30 km na piaszczyste plaże, gdzie wy­grzebuje w gorącym piasku nory i tam składa jaja. Nory te są kopane powyżej linii maksymalnego przypływu. W inkubatorze tego rodzaju, energii cieplnej dostarcza słońce nagrzewające suchy pia­sek do odpowiedniej temperatury. Na Wyspach Salomona inny gatunek nogala wygrzebuje nory w gorącej ziemi wulkanicznej i składa do nich jaja. Większość nogali buduje kopce ze ściółki. Na wil­gotnych liściach, które zaczynają gnić składane, są zasypywane ziemią jaja. W czasie procesów gnil­nych wydziela się ciepło, które ogrzewa jaja a tem­peratura w środku kopca dochodzi do 40° C. Ko­pce mogą być wykorzystywane przez kilka par przez kilka lat tak, że mogą dochodzić do kolosal­nych rozmiarów - wysokie na 5 m o średnicy 11 m. Dorosłe nogale utrzymują stałą temperaturę w kopcu wykorzystując wrażliwe wnętrze dzioba jako termometr, dzięki czemu kontrolują przebieg inkubacji jaj i regulują temperaturę w kopcu doda­jąc lub usuwając gnijące części roślin lub na pe­wien czas je rozkopują, gdy w środku jest zbyt cie­pło. Pisklęta po wykluciu wygrzebują się z kopca i opuszczają jego rejon. Od tego momentu zdane są na własne siły. Młode kilku gatunków nogali potrafią latać już kilka godzin po wyjściu z kopca -jest to unikalna cecha ułatwiająca im przeżycie, gdyż nie są pod opieką żadnego z rodziców.
Obecnie większość kuraków to gatunki wyma­gające ochrony, a jedna trzecia tego rzędu to ptaki zagrożone wyginięciem.

Podobne prace

Do góry