Ocena brak

NOEZA

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NOEZA (gr. = zdolność rozumie­nia, inteligencja; myślenie; pojęcie, idea) ang. noesis; fr. noese; nm. Noesis

  1. U Platona: poznanie intuicyjne (noe­sis) w przeciwstawieniu do poznania dyskursywnego (didnoia); myśl czysta, którą człowiek poznaje Dobro oraz podległe mu idee.

  2. W fenomenologii: akt myślenia, akt świadomości, w odróżnieniu od —>noematu.

NOETYCZNY (gr. noetikós = zdolny do rozumienia, poznawania) ang. noetic; fr. noetique; rvcn. noetisch

  1. Dotyczący teorii poznania (—> noetyka).

  2. Odnoszący się do aktu myślenia (—> noeza /2/).

NOETYKA (gr. noetikós = zdolny do ro­zumienia, poznawania) ang. the noetic; fr. la noetique; rmi. Noetik syn.^> Teoria poznania.

Podobne prace

Do góry