Ocena brak

„NOCE I DNIE” M. DĄBROWSKIEJ

Autor /dudek Dodano /07.03.2011

−  datą graniczną tej powieści jest powstanie styczniowe

−  wpływa ono na życie bohaterów

−  każde z nich widzi je inaczej  

•  Barbara

−  patriotka

−  niechęć i nienawiść do wszystkich i wszystkiego co związane było z zaborcami

−  ceniła tych, którzy brali udział w powstaniu; powstanie uważa za bohaterski czyn zbrojny

−  ma swoją dumę, honor

−  razi ją to, że Bogumił nie chce mówić o powstaniu

−  zainteresowała się Bogumiłem ponieważ on brał udział w powstaniu, obdarzyła go szacunkiem

−  specyficzny stosunek miała także do wuja Klemensa, który brał udział w powstaniu

−  uważała za swój obowiązek opiekować się nim

−  mityzacja powstania (przyczynili się do tego tacy ludzie jak Barbara)

−  za mąż wyszła z obowiązku

−  Bogumiła traktowała wielokrotnie lekceważąco

−  tęskni za miastem

−  boi się śmierci

−  jest nietolerancyjna

−  pełna sprzeczności

−  cechuje ją egotyzm  

•  Bogumił

−  ma inny stosunek do powstania

−  gdy ono wybuchło był jeszcze młodym chłopcem, musiał bardzo szybko wydorośleć

−  powstanie wywarło na nim ogromne piętno

−  starał się wymazać je z pamięci

−  bezpośredni kontakt ze śmiercią nauczył go cenić życie, nie miał dużych wymagań, cieszył się chwilą

−  powstanie ukształtowało w nim pogląd na życie

−  według niego największą wartością człowieka jest praca

−  jest realistą, trzeźwo patrzy na świat

−  nie ma dużych wymagań od życia

−  nie pracował dla pieniędzy lecz z miłości do ziemi i pracy

−  często zaniedbywał przez to żonę i dzieci

−  starał się pomagać Barbarze lecz rzadko zgadywał jej pragnienia

−  kochał Barbarę na równi ze swoją pracą

−  dużo wymagał od ludzi ale najwięcej od siebie

−  spotyka na swojej drodze wiele przeszkód

−  staje na przeciw losowi, jest optymistą

−  był odpowiedzialny za swoje czyny

−  bohater pozytywistyczny

−  w powieści uosabia mądrość życiową

−  kieruje się rozsądkiem

Do góry