Ocena brak

NOBEL Alfred Bernhard

Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012

1833-96, Przemysłowiec i chemik szwedzki, wynalazca dynamitu i kilku innych środków wybuchowych.

Fundacja Nobla szwedzko-norweska z siedzibą w Sztokholmie zał. w 1900 w celu realizowania testamentu A. B. Nobla. W testamencie pisał on: „Z całą resztą mego nadającego się do upłynnienia majątku należy postąpić, jak następuje: ma on stanowić fundusz, od którego odsetki będą corocznie rozdzielane w formie nagród osobom, które w ub.r. uczyniły najwięcej dla dobra ludzkości.

Jedna część przypaść ma osobie, która dokonała najważniejszego odkrycia a. wynalazku na polu fizyki, następna - na polu chemii, inna - w dziedzinie medycyny a. fizjologii, inna - twórcy najwybitniejszego dzieła lit. o tendencji idealistycznej; ostatnia wreszcie dla osoby, która uczyniła najwięcej dla braterstwa między narodami [...]

Nagrody za fizykę i chemię przyznawać będzie Król. Szwedzka Akademia Nauk, za fizjologię a. medycynę - szwedz. Król. Karoliński Instytut Med.-Chirurg., za lit. - Akademia Szwedzka, za działalność na rzecz pokoju - Komitet Nobla parlamentu (Stortingu) norw.

Jest moim wyraźnym życzeniem, aby przydzielając nagrody nie brano pod uwagę narodowości kandydatów." Nagrody wręcza się w Sztokholmie (nagrody pokoju w Oslo) 10 XII, w rocznicę śmierci Nobla. Na skutek przeoczenia w testamencie nagrody dotyczą dość skromnego odcinka nauki; nie ma tam miejsca dla astronomii, matematyki czystej, geofizyki, psychologii, psychiatrii, etnografii, archeologii itd.

Wiele opuszczeń wynika z reguły ustalającej,* że najwyżej trzech uczonych dzielić może nagrodę. Okoliczności te sprawiły, że na liście laureatów brak takich nazwisk jak Thomas Edison, Graham Bell, Sigmund Freud, William James, bracia Wright, Roald Amundsen, August Piccard, Jurij Gagarin, Neil A. Armstrong i inni.

Podobne prace

Do góry