Ocena brak

Noachickie przykazania

Autor /bOlo Dodano /04.05.2013

Biblia zna tylko dwa przykazania nadane przez Boga Noemu, jako prawa obowiązujące całą ludzkość: zakaz przelewania krwi ludzkiej i zakaz spożywania krwi zwierząt." Tradycja rabinistyczna mnożyła ich ilość, która doszła do symbolicznej liczby siedem.

Przykazania te w swojej ostatecznej formie stanowią kodeks jednocześnie moralny i rytualny: zakaz mężobójstwa i kradzieży; bałwochwalstwa i profanacji imienia Bożego; kazirodztwa; spożywania mięsa zwierząt żywych, to znaczy niewykrwawionych, gdyż krew uważano za siedlisko życia; obowiązek korzystania z sądów, to znaczy z regularnego wymiaru sprawiedliwości, a więc zakaz występowania w roli sędziego we własnej sprawie.

Przykazania te były, jak się przypuszcza, narzucone przez rabinów półprozelitom. Pokrywają się one, w sensie moralnym i etycznym, z trzema podstawowymi zakazami, jakie powinien był obserwować każdy Żyd, nawet gdy zagrożone było jego życie: bałwochwalstwo, rozpusta (przede wszystkim prawdopodobnie kazirodztwo i cudzołóstwo) i zabójstwo.

Podobne prace

Do góry