Ocena brak

Niziny Polskie-Pożytki

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /09.01.2006

Pożytki z polskich nizinNizina Wielkopolska jest obszarem, na którym występują złoża węgla brunatnego (wydobywany w okolicach Bełchatowa) oraz soli kamiennej (Kłodawa). Przy kopalni w Bełchatowie wybudowano elektrownię spalającą węgiel brunatny. Oba te zakłady tworzą integralną część Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. Prócz złóż naturalnych Nizina Wielkopolska słynie z krajobrazu wybitnie rolniczego. Głównymi uprawami są: pszenica, żyto, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak oraz warzywa i owoce. Na tym terenie rozwinęła się takrze hodowla trzody chlewnej, bydła i drobiu. Na podstawie doskonale rozwiniętego rolnictwa wytworzył się przemysł spożywczy (liczne młyny, zakłady przetworów ziemniaczanych, warzywnych i owocowych, zakłady mięsne). Rozwinął się na tym obszarze również przemysł włókienniczy, odzieżowy, drzewny oraz poligraficzny. Charakterystyczna dla tego regionu jest również produkcja fortepianów oraz lalek.
Nizina Mazowiecka jest największym regionem geograficznym Polski, dzięki promieniście spływającym rzekom jest ona obszarem występowania wór artezyjskich. Region ten jest prawie bezleśny, pozostałościami po dawnych lasach są puszcze: Kampinoska, Kurpiowska, Biała i Kozienicka. W centrum niziny położona jest stolica Polski-Warszawa. Jest ona dużym ośrodkiem przemysłowym. Warszawa wraz z: Pruszkowem, Żyrardowem, Piasecznem, Ożarowem Mazowieckim, Sochaczewem, Grodziskiem Mazowieckim, Legionowem oraz Mińskiem Mazowieckim tworzy Warszawski Okręg Przemysłowy.
Nizina Podlaska ze względu na swoją budowę obfituje w liczne jeziora, bagna oraz lasy. Rozlewiska rzeki Biebrzy wpisane są na listę UNESCO-Światowych Rezerwatów Biosfery. Natomiast największe kompleksy leśne tworzą Puszcze: Knyszyńska oraz Białowieska. Ze względu na występowanie korzystnych ziem na terenach Niziny Podlaskich uprawia się: żyto, buraki cukrowe oraz warzywa. Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi tego regionu są: Białystok, Łapy, Sokółka i Hajnówka. Na obszarze Niziny Podlaskiej występuje przemysł: drzewny, spożywczy, włókienniczy, elektromaszynowy.
Polesie Lubelskie jest jedną z najmniej przekształconych przez człowieka krain w Polsce, przyczyniły się do tego mało żyzne gleby oraz duża ilość bagien. W kopalni Bogdanka k/Łęcznej eksploatowany jest węgiel kamienny. Ośrodkiem przemysłowym tego regionu jest Włodawa.
Nizina Śląska niegdyś pokryta lasami mieszanymi, teraz jest obszarem o najlepszych warunkach do rozwoju rolnictwa. Głównymi uprawami są: pszenica, buraki cukrowe, rzepak, ziemniaki oraz pszenżyto. Na terenie Niziny Śląskiej występują największe w Polsce złoża rud miedzi ( Okręg Lubińsko-Głogowski). Największymi miastami tego regionu są: Wrocław, Opole, Oława, Brzeg, Brzeg Dolny, Głogów.
Niziny polskie są niezwykle atrakcyjne turystycznie. Ich różnorodność przyciąga coraz większe rzesze turystów pragnących podziwiać zarówno piękno przyrody, jak i niezliczone zabytki. Również różnorodność kulturowa wymienionych obszarów wpływa na ich niezwykłość, co osoby zwiedzające potrafią docenić.

Do góry