Ocena brak

Nilssona model pamięci

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

Nilssona model pamięci - tieofunkcjonalistyczny model pamięci, powstały na bazie metafory komputerowej i wynikach współczesnej neuropsychologii (- asymetria funkcjonalna mózgu, - pamięć a mózg). W modelu tym proces pamięciowy, zmatematyzowany i możliwy do  symulacji komputerowej, określany jest jako interakcja warunków badania i zdolności poznawczych danej osoby. W związku z tym postuluje się, aby pamięć badać uwzględniając zarówno zdolności jednostki, jak i różnorodność warunków sytuacyjnych, w których znajduje się osoba coś sobie przypominająca. Do opisania procesu --przypominania konieczne jest więc uwzględnienie systemu poznawczego danej osoby, czyli jej zdolności poznawczych (spośród których najważniejszą jest zdolność przechowywania informacji), a także systemu środowiskowego, który obejmuje zdarzenia (bodźce, tematy, jednostki informacji) oraz aspekty tych wydarzeń (cechy, właściwości, kontekst). Każde zdarzenie zakodowane jest jako matryca interakcji, aspekty są natomiast zakodowane pod postacią tzw. punktów informacji; jednoczesne aktywowanie określonej liczby punktów w wyniku zaistnienia zdarzenia o danych aspektach oznacza zadziałanie tzw. formatu wydarzenia. Aby nastąpiło prawidłowe przypomnienie wydarzenia, muszą być spełnione określone warunki: budowany format musi być unikatowy dla każdego zakodowanego wydarzenia (tzn. musi wystąpić szczególna kombinacja zakodowanych punktów informacji); w sytuacji przypominania musi być zrekonstruowany ten sam format, który został zbudowany podczas kodowania wydarzenia. Rekonstrukcja formatu wydarzenia przebiega etapami. Liczba użytych cech do analizy może zmieniać się w zależności od potrzeb zadania. W zadaniu polegającym na  swobodnej reprodukcji cech jest stosunkowo mało; używa się ich więcej w zadaniach z zastosowaniem wskazówki do odtwarzania, najwięcej cech jest aktywizowanych w zadaniach polegających na rozpoznawaniu. Gdy aktywowana jest coraz większa liczba cech, format testowy zaczyna nabierać takiej postaci jak format pierwotny, jakkolwiek nie jest praktycznie możliwe wykorzystanie wszystkich punktów informacji w procesie ich generowania. Badania eksperymentalne nad procesem pamięciowym były przeprowadzane przez L. G. Nilssona i jego współpracowników zarówno w populacji osób zdrowych, jak i wśród pacjentów z >- zaburzeniami pamięci. Ogólne wnioski z. tych badań pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie założeń tego modelu pamięci.

 

Podobne prace

Do góry