Ocena brak

Nikołaj Miaskowski

Autor /IpMen Dodano /11.04.2013

W muzyce radzieckiej istnieje ciagłosc tradycji: muzyka radziecka nie moe byc oddzielona od muzykirosyjskiej. Muzyka radziecka — zdaniem czołowych krytyków muzycznych — jestkontynuacja wzorców klasycznych, przy czym Beethoven jest tu takim samym modelem jakCzajkowski.

Klasyczna muzyka kultywowana jest w Zwiazku Radzieckim w salachkoncertowych i na scenach muzycznych, jest grana i uczona w konserwatoriach, tworzy tewzorcowe przykłady dla twórczosci aktualnej, chocia zarówno klasyka europejska, jak irodzima pochodza z innej epoki. Ten stan rzeczy ewokuje nie tylko wybór stylistycznych itechnicznych srodków, ale równie tendencje do przyporzadkowania całej aktualnejtwórczosci idei kontynuacji tradycji muzycznych.

Wsród twórców radzieckich zdecydowanietradycyjny był w uprawianej przez siebie symfonice Nikołaj Miaskowski (1881—1950),znakomity pedagog, autor 27 symfonii i wielkiei ilosci dzieł instrumentalnych i piesni.Miaskowski ukonczył studia kompozytorskie u Ladował Rimskiego- Korsakowa. Od r. 1921bvł profesorem Kompozycji w konserwatorium w Moskwie. Z jego klasy wyszli Kabalewski,Murade-li, Chaczaturian, Szebalin i wielu innych kompozytorów radzieckich.

Miaskowski działał równie jako redaktor czasopisma „Sowietskaja Muzyka" i jako lektor wydaw- nictwamuzycznego. Do jego najlepszych osiagniec zalicza sie XV, XVI, XVII. XVIII i XXSymfonie, V i XIII Kwartet smyczkowy oraz Sonate wiolonczelowa. Miaskowskiwypracował styl bardzo zamkniety, klasyczny, nawet wówczas, gdy (jak np. w V symfonii)siegał po inspiracje ludowe; na Zachodzie Miaskowskiego uwaa sie za kontynuatoraneoromantyzmu niemieckiego, przemawia za tym wyrazista forma jego utworów.

Podobne prace

Do góry