Ocena brak

Nigdy nie kupuj akcji dlatego, że są tanie

Autor /Satan666 Dodano /28.03.2013

Kupowanie akcji tylko dlatego, że ich kurs znalazł się nisko, to często ryzykowna strategia, ale są takie sytuacje, kiedy niska cena może być jednym z kryteriów wyboru.

Pojęcie wyprzedania może odnosić się do technicznej sytuacji kursu poszczególnych spółek lub sytuacji, która powoduje spadek kursu spółki w wyniku pojawienia się informacji dotyczących potencjału wzrostowego firmy. Akcje stają się niedowartościowane, kiedy ich cena jest niższa od wartości wynikającej z bieżących zysków.

Kursy mogą spadać, kiedy firma mająca od szeregu lat zyski na ustabilizowanym poziomie ogłasza niepomyślne informacje. Jeśli przyjrzymy się wykresowi Toys „R" Us, widocznych stanie się kilka interesujących faktów.

Czasami spadek cen akcji przyciąga jeszcze większą liczbę sprzedających, co oczywiście pogłębia dotychczasową zniżkę. Wielokrotnie zdarza się tak, że impet wyprzedaży sprowadza kurs niżej, niż wynikałoby to z samych niepomyślnych skądinąd wiadomości. Twwzy to sytuację okresowego wyprzedania. Trudność polega na określeniu dwóch czynników: czy wszystkie niepomyślne wieści już są znane oraz czy spadek jest w stosunku do nich nieproporcjonalnie duży? Czy w ślad za złymi wiadomościami o niższych zyskach przyjdą informacje o zwolnieniach pracowników i ograniczeniu możliwości produkcyjnych? Czy inwestorzy instytucjonalni zamknęli swoje pozycje i przenieśli się gdzie indziej?

Jeśli firma jest fundamentalnie zdrowa, ma dobry produkt i potrafi odzyskać swój udział w rynku wciągu, powiedzmy, najbliższego roku, kurs prawdopodobnie szybko odbije się od dna. Tak jest zwłaszcza w przypadku firm, których zyski obniżyły się w rezultacie kłopotów z nowym produktem lub nowym rynkiem, ale przychód z dotychczasowych, oferowanych od dawna produktów' pozostaje stabilny.

Jeśli firma nie działa zbyt długo lub ma wąski zakres oferowanych produktów, skutki mogą być dotkliwe, i to także w dłuższej perspektywie. Mogą nawet doprowadzić do upadku firmy. Czy pamiętacie Coleco i te małe laleczki, bez których tak wielu rodziców nie wyobrażało sobie życia?

Stwierdzenie, czy wszystkie złe wiadomości są już znane, jest dość trudne. Niektóre rodzaje informacji sugerują, że w ślad za nimi mogą pojawić się kolejne, podczas gdy inne mają charakter incydentalny. Problemy z nowym produktem lub nowym rynkiem mogą prowadzić do dalszych kłopotów ze sprzedażą i wzrostem. Zyski z głównej grupy produktów mogą wystarczyć dla kontynuacji rozwoju firmy, ale też mogą zostać pochłonięte przez straty związane z nowym produktem (tak jak w przypadku Eastman Kodak).

Wypadek taki jak rozlanie się ropy naftowej lub zniszczenie maszyny może mieć tylko krótkotrwały, nieznaczny wpływ na zyski firmy. Katastrofa z ropą naftową spotkała w 1989 roku EXXON, ale nie wpłynęło to w poważniejszym sLopniu na kurs lej firmy. Cena akcji wprawdzie spadła, ale już po kilku dniach wszystko wróciło do normy. Ubezpieczenie i ulgi podatkowe spowodowały, że zyski EXXON utrzymały się na zwykłym poziomie.

Dwojaki skutek może mieć natomiast zamykanie fabryk. Może oznaczać obcięcie wydatków i co za tym idzie poprawę zysków, ale może też zapowiadać narastanie problemów. W takim momencie warto sprawdzić, czy nie pojawią się kolejne złe wieści, w czym pomocna okaże się analiza bilansu pokazująca korzyści wynikłe z zamknięcia fabryki.

Fundamentalna wiedza o firmie, której kurs spadł, może pomóc w stwierdzeniu, czy poprawa sytuacji będzie szybka, czy powolna. Jeśli szanse na odbicie kursu są wysokie, cena akcji szybko zaczyna powracać do wcześniejszego poziomu, choć osiągnięcie poprzedniego maksimum może r.ieco potrwać. Pełna normalizacja wymaga zwykle poprawy tempa wzrostu zysków.

Sytuację wyprzedania akcji poszczególnych spółek może również spowodować ostra korekta na całym tynku. Zyski danej firmy mogą pozostawać wysokie, ale kiedy na rynku panuje bessa, spadają wszystkie akcje. Kiedy rynek się stabilizuje, inwestor powinien szukać tych firm, które mają wciąż dobre wyniki. To doskonała okazja do kupna. Krach z 1987 roku stworzył liczne okazje do zakupu akcji po atrakcyjnych cenach.

Podobne prace

Do góry