Ocena brak

Niewłaściwy sposób przeprowadzania badań

Autor /jolka Dodano /26.05.2014

Inną ważną przyczyną niedomagań w badaniach sondażowych jest niewłaściwy sposób ich przeprowadzania. Na pewno poprawności tego rodzaju badań nie sprzyja okazywana przez badającego postawa autorytarna czy wręcz autokratyczna wobec respondentów, charakteryzująca się m.in. wymuszaniem na nich odpowiedzi na stawiane im pytania. Nie sprzyja temu również zbyt pobłażliwa wobec nich postawa badającego. Mianowicie „w przypadku —jak pisze S. Szost-kiewicz (1961, s. 117) — gdy badacz zbyt jawnie manifestuje swą życzliwość dla respondenta, ten zasugerowany taką postawą stara się świadomie lub mimowolnie «dogodzić» badaczowi, tzn. odpowiadać w takim duchu, aby utrafić w mniemane życzenie badaczy”.

Rzeczą niebagatelną jest też stworzenie odpowiedniego nastroju podczas przeprowadzanych badań i gotowości dawania respondentom bliższych wyjaśnień, zwłaszcza gdy proszą oni o to. Ważny wydaje się również właściwy przekaz instrukcji łącznie z niezbędnym jej komentarzem i niezapomnianie o zapewnieniu osobom badanym pełnej dyskrecji składanych przez nie wypowiedzi, a także umożliwienie przeprowadzania badań bez udziału osób trzecich. Natomiast całkowita anonimowość ich wypowiedzi możliwa jest jedynie w przypadku

badań sondażowych za pomocą ankiety prasowej, radiowej i telewizyjnej, tan. „tam, gdzie praktycznie nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek kroków zmierzających do personalnej identyfikacji respondentów” (J. Lutyński, 1983c, s. 58). Pomimo to — a może właśnie dlatego — zachodzi pilna potrzeba zapewnienia im anonimowości i dyskrecji otrzymanych od nich relacji pisemnych lub ustnych. W przeciwnym razie bowiem trudno byłoby oczekiwać od nich wypowiedzi wystarczająco swobodnych i szczerych.

 

Podobne prace

Do góry