Ocena brak

Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów - Zawieszenie stosowania umowy

Autor /Kaziu123 Dodano /06.06.2011

  1. zawieszenie stosowania zwalnia strony umowy z obowiązku wypełniania jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia; nie wpływa na stosunki prawne ustanowione przez umowę między stronami.

  2. zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożność jej wykonania lub zasadniczą zmianę okoliczności;

  3. zawieszenie powinno być przewidziane w umowę lub przynajmniej nie zabronione.

Podobne prace

Do góry