Ocena brak

Nieważność decyzji a wzruszalność decyzji i ich skutki w postępowaniu administracyjnym

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Różnica pomiędzy decyzją nieważną a decyzją wzruszoną leży w płaszczyźnie skutków prawnych decyzji. Wchodząc do obrotu prawnego decyzja wywołuje określone skutki prawne. Ustawodawca może jednak ze względy na stopień wadliwości decyzji uznać ważność już powstałych skutków prawnych decyzji, uniemożliwiając natomiast powstanie dalszych skutków prawnych w przyszłości, albo tez skutki prawne decyzji uznać za nieobowiązujące.

Za podstawę  wyróżnienia wśród wadliwych decyzji tych, które są nieważne oraz tych, które są wzruszalne należy zatem przyjąć jako kryterium zdolność decyzji do wywołania skutków prawnych uznawanych przez prawo. Wzruszalne zaś będą te decyzje, których skutki prawne są przez prawo uznane, ale które są pozbawiane zdolności do wywoływania skutków prawnych w przyszłości.

Podobne prace

Do góry