Ocena brak

Nieustanne poszukiwania nowych mediów (nośników reklamy)

Autor /Malina Dodano /08.02.2012

Media tak jak inne produkty i usługi przechodzą przez wyraźnie określone fazy cyklu życia. Każde nowe medium -gazety, czasopisma, radio, filmy, telewizja - mają okresy dominacji. po których następuje faza spadku. Starsze media nie zamierają, lecz utrzy mują się na pewnym poziomie, od czasu do czasu przeżywając okresy zwiększonego zainteresowania. Współczesne media powstają w coraz szybszym tempie, więc także ich cykl wzrostu i spadku może być szybszy.

Ponieważ koszty mass mediów rosną oraz segmenty rynku się zmniejszają, przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwań nowych mediów, za pośrednictwem których można dotrzeć do odbiorców. Przedsiębiorstwa przesuwają część swoich funduszy przeznaczonych na reklamę na media, które są tańsze i gwarantują lepsze dotarcie do rynku docelowego.

Dwa media, które skorzystały z tego przesunięcia środków, to reklama zewnętrzna (outdoor) i telewizja kablowa. W ciągu ostatnich czterech lat przedsiębiorstwa zwiększyły swoje wydatki na reklamę zewnętrzną o 25%, do Slmld dolarów rocznie. Reklama ta to doskonały sposób dotarcia do ważnych lokalnych segmentów konsumentów. Telewizja kablowa dociera zaś do 59% amerykańskich mieszkań, a przychody z reklam przekraczają S3 mld rocznie. Telewizja kablowa pozwala na precyzyjne określenie typu programu, np. programy sportowe, informacyjne, kulinarne, kulturalne i inne, które docierają do określonych grup.

Inna obiecująca lokalizacja medium to sam sklep. Starsze środki promocyjne stosowane w sklepach (takie jak tablice reklamowe na końcach korytarzy, specjalne metki z ceną), są uzupełniane poprzez gwałtowny napływ nowych nośników reklamy. Niektóre supermarkety sprzedają przestrzeń na p<xlłodze dla umieszczenia znaków towarowych. Eksperymentują z mówiącymi pólkami, które dostarczają informacji dotyczących danych działów. Pewne przedsiębiorstwo zastosowało do reklamy technikę wideo. Specjalny, komputerowy obraz prezentuje infonna-cje o ewentualnych korzyściach płynących z nabycia określonego pRKluktu (.kalafior posiada dużo witaminy C"), co zajmuje 70% czasu oraz informacje o promocji sprzedaży („20<t zniżki na tuńczyka White Star ), na co przeznacza się 30% czasu.

Nowe media reklamowe powstają również w innych miejscach. Najbardziej kreatywnym twórcą jest w rym zakresie Christopher Whittle, który za cel obrał przychodnie lekarskie i stołówki szkolne. Jego firma umieszcza egzemplarze „Raportów specjalnych" w wyznaczonych poczekalniach. Zawierają one artykuły dotyczące rodziny, zdrowia, także spraw wiążących się z. pieniędzmi oraz całostronicowe reklamy Krafta, Procter & Gamble i innych czołowych firm. Christopher Whittle starał się zawrzeć umowę z lekarzami, aby w poczekalni nie było więcej niż dwa inne (dodatkowe) czasopisma. Ol^ecnie szczyci się 25 milionami czytelników, którzy, jak twierdzi, są czterokrotnie bardziej skłonni do zapamiętywania reklam z „Raportów specjalnych" niż z tradycyjnych czasopism dla kobiet. Ofiarował on również odbiorniki 'IV do szkolnych stołówek. Poprzez kanał pierwszy dostarczały one jego show informacyjny, były tam również umieszczane reklamy dla młodych ludzi, co jednak nie spotkało się z powszechną aprobatą.

Inne przedsiębiorstwa zaczęły umieszczać reklamy w książkach (bestsellerach) oraz na taśmach wideo jako dodatki do filmów. Materiały pisane, takie jak roczne sprawozdania, arkusze danych i katalogi zawierają także coraz więcej reklam. Wiele firm wysyłających co miesiąc rachunki swoim klientom (przedsiębiorstwa emitujące karty kredytowe, przedsiębiorstwa działające na rynku paliwowym, linie lotnicze itp.) umieszcza dodatkowo w kopercie materiały reklamujące produkty lub usługi. Czasami wysyła się nawet taśmy magnetofonowe i wideo. Jako że wydajność bardziej standardowych mediów zmniejsza się, intensywność poszukiwania nowych mediów ladzie cały czas rosnąć.

Podobne prace

Do góry