Ocena brak

Nieświadomość dynamiczna - ujęcie psychoanalityczne

Autor /Chip Dodano /04.07.2011

Życie psychiczne człowieka można ujmować w kategoriach zależności od stopnia uświadamiania sobie wydarzeń.

- świadomość - odnosi się do zjawisk, które cały czas sobie uświadamiamy

- przedświadomość - zdarzenia, które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia, jeśli się na nich skupimy

- nieświadomość - zjawiska, z których nie zdajemy sobie sprawy, a które mogą stać się przedmiotem świadomego myślenia jeśli zajdą szczególne okoliczności

Nie wszystkie elementy nieświadomości znajduj a się w niej pod wpływem wyparcia i mechanizmów obronnych

Nieświadomość jest dynamiczna.

Freud nie robił badań mających sprawdzić jak działa nieświadomość

Zrobił to Poetzl - podprogowo prezentował badanym obrazy i badał jaki wywierają one wpływ na zachowanie

Później było jeszcze wiele innych badań (ale nie będę ich szczegółowo opisywać , bo po co?)

Jedno z ciekawszych dotyczyło podprogowego prezentowania schizofrenikom informacji zagrażających i pozytywnych - uspokajających. U badanych, którym prezentowano informacje pozytywne było mniej objawów patologicznych i ich terapia była skuteczniejsza.

Wyparcie - mechanizm obronny niedopuszczający do świadomości określonych myśli czy pragnień.

Są dowody na to, że istnieje, ale należy być ostrożnym wobec przywracanych wspomnień

Niektóre wspomnienia są opamiętywane, tylko w określonym stanie, w takim w jakim było rejestrowane zdarzenie (zależność pamięci od stanu)

Osoby o wysokim poziomie tłumienia pamiętają z dzieciństwa mnij wydarzeń negatywnych, a wspomnienia te dotyczą późniejszego okresu

Hipermnezja - polepszanie się pamięci w miarę upływu czasu.

Ale nie potwierdzono jeszcze dwóch podstawowych założeń teorii wyparcia, a mianowicie, że:

  • celem zapominania jest osłabienie lęku

  • barierę niepamięci można usunąć w określonych okolicznościach

a tym samym nie można określić wiarygodności wspomnień uzyskiwanych w czasie psychoterapii

Być może jest tak, że nieświadomość składa się z różnych poziomów

Podobne prace

Do góry