Ocena brak

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012

Obchodzone 8 grudnia zachodnie święto upamiętnia-jące fakt, że na podstawie jedynego w swoim rodzaju przywileju i ze względu na zasługi swego Syna Maryja z Nazaretu była wolna od jakiegokolwiek grzechu, nawet od grzechu pierworodnego, i to od samego swego poczęcia (zob. DH 2800-2804; ND 709).

Zawsze uważano, że wskazuje na to kilka wypo-wiedzi Pisma Świętego (Rdz 3, 15; Łk 1,28). Chociaż dogmat ten został ogłoszony dopiero przez Piusa IX w roku 1854, samo święto znano przynajmniej od VII stulecia. Częściowo z powodu różnic w pojmowaniu grzechu pierworodnego chrześcijanie prawosławni nie oddają Matce Bożej czci jako “Niepokala-nie poczętej”, lecz jako Achrantos (gr. “Niepokalana”) i Panagia (gr. “Najświętsza”).

Zob. grzech pierworodny, theotokos.

Podobne prace

Do góry