Ocena brak

NIEPODZIELONOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NIEPODZIELONOŚĆ gr. = adiairesis; nłc. « indivisibilitas, ~ indiuiduitas; ang. = indivisibility; fr. = indivisibilite; nm. ~ Ungeteilt-heit, ~ Unteilbarkeit

metaf. W odróżnieniu od niepodzielno­ści — aktualna —> jedność (1) bytu, który nie dzieli się w sobie na byt i niebyt.

Do góry