Ocena brak

Niepłodność męska

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Jądra mężczyzny wytwarzają zarówno komórki rozrodcze zwane plemnikami, jak też hormony. Podstawowym hormonem jest testosteron, produkowany w jądrze przez gruczoły śródmiąższowe (komórki Leydiga), a w mniejszych ilościach przez korę nadnerczy. Powoduje on rozwój Zewnętrznych narządów płciowych, gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, jest odpowiedzialny za występowanie męskich cech płciowych, jak: budowa szkieletu kostnego, mięśnie, mutacja głosu i typowe męskie owłosienie. Ma wpływ na usposobienie, orientację seksualną i dojrzałość umysłową. Po wykorzystaniu przez organizm testosteron ulega częściowemu unie-

czynnieniu w wątrobie, w której zostaje przekształcony do 17-keto-steroidów wydalanych z moczem.

Spermatogeneza jest procesem czynnym, przebiegającym kolejno od spermatogonii, wyścielających błonę podstawową kanalików krętych, poprzez spermatocyty I i II rzędu aż do spermatyd. Transformację w dojrzałe plemniki, które znajdują się najbliżej światła kanalików krętych, określa się mianem spermiogenezy. Czas trwania spermatogenezy wynosi 74 + 4 dni. Zrębowe komórki podpórkowe (Sertolego), leżące u podstawy kanalików nasiennych, spełniają rolę odżywczą dla nabłonka rozrodczego. Obydwa te procesy znajdują się pod wpływem hormonów gonadotropowych, wydzielanych przez układ podwzgórzowo-przysadkowy. FSH działa na kanaliki nasienne, a LH na komórki śródmiąższowe. Komórki płciowe nabłonka plemni-kotwórczego są bardzo wrażliwe na choroby zakaźne, alkohol, niedobory pokarmowe, ogólne i miejscowe zakażenia, nikotynę i promienie X. Wszystkie wymienione czynniki powodują zmiany degeneracyjne.

Materiał genetyczny plemników stanowi tylko połowę materiału komórek somatycznych. Jednocześnie plemnik ma wiele cech, których pozbawione są komórki somatyczne. „Głowica plemnika” musi pokonać wielkie odległości, żeby osiągnąć swój cel, przechodząc po drodze przez kilka systemów obronnych. Wysoka skuteczność plemników jest źródłem najpoważniejszych problemów świata.

Przy wytrysku (3—4 ml) następuje zmieszanie się plemników z wydzieliną z pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego w postaci nasienia. Plemniki stanowią 5% objętości ejakulatu, wydzielina stercza (gruczołu krokowego) 15—30% (zawiera głównie ciała białkowe, fosfatydy, fosforany i enzymy). Wydzielina pęcherzyków nasiennych (45—80%) zawiera fruktozę, kwas askorbowy.

W każdym mililitrze nasienia powinno znajdować się od 60 do 120 milionów plemników. Prawidłowe plemniki — twory nitkowate z główką — są bardzo ruchliwe i poruszają się bardzo szybko przeciw prądowi wydzieliny. Wędrują przez szyjkę macicy, jajowód, by najczęściej na strzępku spotkać się z komórką jajową. Zwykle dostaje się do niej jeden plemnik, a reszta ginie, ulegając wessaniu.

Normospermia —- prawidłowe nasienie — wykazuje następujące cechy: objętość 2—6 ml, upłynnienie po 30 minutach, pH 7—8,5, liczba plemników od 60 do 250 milionów w mililitrze. Plemników

o prawidłowej budowie — 75%, komórek plemnikotwórczych — 2%, ruchliwych plemników — 75%. Przeżywalność plemników po 4 godzinach — 60% po 12 — 20% i po 24 — 10%. Zawartość fruktozy powyżej 2000 //g/ml.

W nieprawidłowym nasieniu odchylenia dotyczą liczby, morfologii i ruchu.

Niepłodność męska może polegać na niezdolności do spółkowania i niezdolności do zapłodnienia.

Przyczyny niezdolności mężczyzny do życia płciowego to: choroby zakaźne, przewlekłe zatrucia, alkoholizm, choroby układu moczowo-płciowego, zaburzenia w rozwoju narządu płciowego, choroby gruczołów dokrewnych, choroby nerwowe i czynniki psychiczne, zaburzenia czynnościowe polegające na zaburzeniu wzwodu prącia, wytrysku i popędu płciowego; utrudnienie lub uniemożliwienie spółkowania może być uzależnione od zewnętrznych narządów płciowych, jak uszkodzenie prącia w wyniku urazu lub zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Niemożność zapładniania zależy od zaburzeń w czynności jąder, niedrożności dróg nasienia bądź przyczyn czynnościowych. U zdrowych mężczyzn zaburzenie może wystąpić na skutek zmęczenia, wyczerpania, nadmiernego spożycia alkoholu, palenia dużej liczby papierosów. Liczba ruchliwych plemników w ciągu lat zmniejsza się, jeśli mężczyzna jest palaczem.

Niepłodność męską można leczyć. Leczenie zazwyczaj trwa długo, chyba że niepłodność jest spowodowana łatwo usuwalnymi przyczynami, na przykład ogniskami zakażenia, niedoborami witaminowymi czy wyczerpaniem. Zwykle usuwa się wpływ czynników szkodliwych, takich jak alkohol, nikotyna, środki chemiczne i fizyczne, aby przywrócić równowagę psychiczną oraz wyprowadzić z depresji.

Niektóre czynniki uszkadzające mogą spowodować zmiany w nasieniu, powiązane z nawykowym poronieniem u kobiet. Wtedy usunięcie ogniska zakażenia doprowadzić może do urodzenia zdrowego dziecka. Należy unikać planowania ciąży w okresie ostrych i podostrych zakażeń u partnera i przed upływem 3 miesięcy od wygaśnięcia zakażenia.

 

Podobne prace

Do góry