Ocena brak

Niepłodność

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Celem małżeństwa jest posiadanie i wychowanie potomstwa. Dążenia te są wyrazem chęci przedłużenia własnego życia, a przez odpowiedni dobór— uzyskania potomstwa lepszego, które realizowałoby nie spełnione cele rodziców.

Niepłodność małżeństw występuje w 15%. W około 40% wszystkich przypadków niepłodna jest kobieta, w 30% — mężczyzna, a pozostały odsetek dotyczy obydwojga partnerów równocześnie i przypadków nie wyjaśnionych.

Niepłodność kobieca bywa skutkiem: niemożności spółkowania, poczęcia, donoszenia. O niepłodności mówimy wówczas, gdy kobie-ta[ po roku małżeństwa nie zachodzi w ciążę.

Niepłodność dzielimy na: pierwotną — niemożność zajścia w ciążę, ujawniającą się od początku życia płciowego, i wtórną — po uprzedniej ciąży i niemożności powtórnego zajścia w ciążę na skutek jakiejkolwiek przyczyny związanej lub nie związanej z tą ciążą, po poronieniu, po przewlekłych chorobach i zatruciach.

 

Podobne prace

Do góry